SKOM
SVERIGES LEDANDE FORUM FÖR KOMPISBASERAT INFORMATIONSUTBYTE
Hemsida •
Information •
Specialare •

Sajtkarta •


SklaffKOM är inget vidare egentligen
SklaffKOM skrevs av några typer* i slutet av 1992 och början av 1993. Det enda målet var att så snabbt som möjligt få fram något som fungerar – därav namnet. Anledningen till det var så bråttom var att föregångaren till SklaffKOM, CompuText, plötsligt lades ned. Det var aldrig tänkt att det fortfarande skulle vara i drift 1999.

Målet uppnåddes: SklaffKOM fungerar. Men programmet är långt ifrån raffinerat och inte särskilt lämpat att vidareutveckla. Trots detta så är det relativt portabelt. Det utvecklades under SunOS 5.x, kördes på Interactive Unix och har senare porterats till åtminstone Linux och FreeBSD.

I dagsläget görs ingen vidareutveckling av SklaffKOM. I den mån någonting görs är det på grund av buggrättningar.

När önskemål om nya funktioner kommer in brukar svaret bli att källkoden är fri och att det bara är att ladda ner och själv implementera. Därav denna webbsida.

* Ursprunglig version skrevs av Torbjörn Bååth, Peter Forsberg, Peter Lindberg, Odd Petersson, Carl Sundbom. Senare tillägg har gjorts av Daniel Grönjord och Olof Runborg.

 
Nedladdning
SklaffKOM distribueras under GNU General Public License, vilket kort sagt betyder att källkoden, och källkod baserad på den, alltid är fri. Läs licensen innan du gör något med källkoden.

Har du gjort förändringar som du vill ha inkluderade i distributionen, kontakta info@skom.se. Observera att inga frågor rörande t.ex. kompilering och porterning besvaras på denna adress. Sådana frågor kan ställas i lämpligt möte på SKOM.

• Ladda ner sklaff-1.31.tar.gz

• Ladda ner sklaff-1.32.tar.gz