SKOM
SVERIGES LEDANDE FORUM FÖR KOMPISBASERAT INFORMATIONSUTBYTE
Hemsida •
Information •
Specialare •

Sajtkarta •


Vad får jag som medlem i SKOM?
SKOM har alltid varit ideellt. När enda sättet att ansluta sig var via modem fanns ett självkostnadspris på 25 kronor/månad.

För tillfället är SKOM gratis, tack vare att nätanslutning tillhandahålls av OOPS AB och 802 Kommunikation AB i samarbete. Detta kan komma att ändras i framtiden.

Eftersom SKOM är ideellt kan man inte vänta sig någon direkt service eller garanti om tillgänglighet.

SKOM har ingen egentlig "sysop", utan den gamla slitna parollen "frihet under ansvar" gäller. Om man beter sig på ett sätt som inte uppskattas lär man märka det.

 
Hur går det till?
Skicka ett mejl till info@skom.se. Mejlet skall innehålla följande information:

• Önskat login-namn. Detta är det namn du loggar in med på SKOM och det ska vara 2-8 tecken. Ofta är namnet upptaget. Vill du att registreringen ska gå fort och smärtfritt så tar du reda på om namnet är ledigt med hjälp av finger*.

• Önskat lösenord. Det lösenord du vill ange när du loggar in. Du kan byta till ett nytt när du loggar in första gången.

Registreringen är helt manuell och tiden tills kontot är registrerat kan variera från 10 minuter och uppåt.

När ditt konto är skapat kommer du kunna ta emot mejl på "loginnamn@skom.se" samt "fornamn.efternamn@skom.se". Det är rätt exklusivt.

* Om du inte vet vad finger är, eller inte har tillgång till finger på din dator, kan du använda denna tjänst till att ta reda på det. Ange "loginnamn@skom.se", där "loginnamn" är det namn du vill ha.